Billen schuiven

Billen schuiven

Je kindje is heerlijk aan het spelen. Het speelgoed ligt door de hele kamer. Het favoriete speelgoed ligt net buiten het bereik.  Je kind draait zich om en schuift op de billen ernaartoe. Hebbes! Je kind speelt heerlijk verder. Zelf ben je verbaasd over de manier hoe je kind zich door de kamer verplaatst. In plaats van te kruipen blijft je kindje stug op de billen zitten. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

Een billenschuiver is een kind dat zich gedurende een periode van zijn motorische ontwikkeling zittend op de billen voortbeweegt i.p.v. kruipen. 8-10% van alle kinderen schuift billen. Dit komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.
Soms is een lichamelijke aandoening of beperking de oorzaak: denk bijvoorbeeld aan gewrichts- of spierproblemen, aangeboren afwijkingen, mentale retardatie, enz.

Veel vaker is er lichamelijk gezien, geen aantoonbare oorzaak. Factoren die mogelijk een oorzakelijk zijn: gladde vloeren, veel tijd zittend doorbrengen in bijv. kinderzitje of loopstoel, waardoor de bewegingsvrijheid beperkt wordt. Waarschijnlijk speelt ook het advies om kinderen niet op hun buik te laten slapen een rol met daarbij in sommige situaties het gebrek aan buiklig tijdens het wakker zijn. Hierdoor ontwikkelen zij mogelijk een achterstand in bepaalde bewegingen, denk aan omrollen. Deze kinderen willen vaak heel graag zitten (neergezet worden). Het zelfstandig zitten kunnen ze vaak op normale leeftijd maar het zelfstandig tot zit komen is verlaat. Daarnaast kruipen ze vaak niet, maar gaan ze billen schuiven. Deze kinderen komen verlaat tot staan/stand en lopen gemiddeld met 17-24 maanden en vaak wijdbeens. Het gewicht rust op de binnenkant van de voeten en het kind houdt de armen hoog, om het evenwicht te bewaren. De fijne motoriek (iets vastpakken of vasthouden met de handen) is vaak wel in orde.

8-10% van alle kinderen schuift billen.

Gedragsmatig verzetten deze kinderen zich vaak tegen buiklig en draaibewegingen, willen ze opgetrokken worden tot zit, reageren ze emotioneel vaak heftig en laten ze klampend gedrag zien. Vaak is het kind geestelijk verder ontwikkeld dan motorisch. Het wil iets doen, maar het lukt niet.

Een billenschuiver doorloopt zijn motorische mijlpalen dus vaak wat vertraagd en met minder goede kwaliteit. Dit veroorzaakt vaak ook gefrustreerd gedrag en een verminderde mogelijkheid tot het exploreren van de omgeving. In deze gevallen kan beoordeling door een consultatie-arts of hulp van een kinderfysiotherapeut gewenst zijn.