Onderzoek: ouderen en bewegen

Onderzoek: ouderen en bewegen

“Sporten voor 65+”

Bent u 65 jaar of ouder? Heeft u interesse om te sporten in groepsverband? Fysiotherapie Bladel start per 9 januari onder leiding van eindexamenstudent fysiotherapie Rob Fiers een onderzoek naar de effecten van sporten bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar.

In het kader van de opleiding fysiotherapie moet er door laatstejaarsstudenten onderzoek worden uitgevoerd. In dit geval gebeurt dit in samenwerking met Fysiotherapie Bladel. Het onderzoek is gericht op het meten van het effect van groepstraining op kwetsbaarheid en gezondheid.

Hoe werkt het?

Er kunnen slechts 10 personen deelnemen aan het onderzoek, deze zullen worden vastgesteld op basis van een intake. De intake bestaat uit het invullen van een vragenlijst en een kort gesprek om te weten te komen of u in aanmerking komt voor deelname. Wanneer u aan de eisen voldoet krijgt u een informatiebrief om door te lezen en krijgt u de gewenste bedenktijd. Wanneer u besluit mee te doen wordt een afspraak gemaakt voor de beginmeting, waarna u gedurende twaalf weken twee keer per week een groepstraining volgt. Halverwege dit traject en na afloop van de twaalf weken wordt nogmaals dezelfde meting uitgevoerd om uw resultaat te meten. De gegevens zullen anoniem worden gebruikt dus zal door niemand te herleiden zijn dat het om uw gegevens ging.

onderzoek naar de effecten van sporten bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar.

Wanneer vind het onderzoek plaats?

De intake zal plaatsvinden in de laatste weken van december. De beginmeting vind plaats in de week van 9 t/m 15 januari 2017, ook hiervoor wordt individueel een afspraak gemaakt. Vervolgens zal vanaf de week van 16 t/m 22 januari 2017 gedurende twaalf weken twee keer per week een groepstraining worden gedaan. Dit wil zeggen dat het onderzoek afloopt in de week van 3 t/m 9 april.

Bent u geïnteresseerd?

U kunt een afspraak maken voor de intake door contact op te nemen (telefonisch of via contact formulier) met Rob van Brakel (namens Fysiotherapie Bladel) of met Rob Fiers (uitvoerend student).